sponsored bannersponsored banner
sponsored bannersponsored banner

Match details

w
Game 1
l
w
Game 2
l
w
Game 3
l

Past matches

flag

Kyna / lores

flag

Wess / Power

New
New

Past matches: Kyna / lores

Feb 5, 2023South America - Winter Championship 2023Kynaflag
3
:0
flagyuz
w
Feb 5, 2023South America - Winter Championship 2023Kynaflag
3
:0
flagyuz
w
Feb 4, 2023South America - Winter Championship 2023Wessflag
3
:1
flaglores
l

Past matches: Wess / Power

Feb 5, 2023South America - Winter Championship 2023SACflag
3
:1
flagWess
l
Feb 5, 2023South America - Winter Championship 2023Fiendflag
1
:3
flagWess
w
Feb 4, 2023South America - Winter Championship 2023Wessflag
3
:1
flaglores
w