sponsored bannersponsored banner
sponsored bannersponsored banner

Match details

w
Game 1
l
w
Game 2
l

Past matches

New
New

Past matches: Papoi

Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020Papoiflag
0
:2
flagDuwactik
l
Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020Veggeyflag
1
:2
flagPapoi
w
Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020Papoiflag
2
:0
flagmoeblax
w

Past matches: RASS

Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020RASSflag
2
:1
flagVeggey
w
Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020lldo7allflag
0
:2
flagRASS
w
Sep 12, 2020Capcom Pro Tour Online 2020Kaos_Kommandflag
0
:2
flagRASS
w